Danh mục Đóng danh mục

Lưu trữ cho Tháng Tư 18th, 2016

Đông Trùng Hạ Thảo là gì?

Đông Trùng Hạ Thảo Militaris thuộc họ Nấm, nó ký sinh trên thân của côn trùng vào mùa đông khuẩn nấm bắt đầu ký sinh lên nhộng sâu ăn hết dinh dưỡng trong cơ thể chúng và làm sâu non chết, còn mùa hạ ấm áp chúng phát triển mọc ...

0 | Đông trùng Hạ thảo
Đọc thêm

Sit” you repeat, “what you want me to do it here on the

Basketball was the Archbishop Carroll lineman's first love, but a trip to Byrd Stadium at age 10 left a lasting impression. "I thought just to walk [into the stadium and see] the field was amazing," Clarke said. "I remember [visiting] as a kid and having that feeling that it was ...

0 | Chưa được phân loại
Đọc thêm

Giới thiệu

Công ty dược phẩm Khang Thịnh

Chế phẩm dạng khô

Chế phẩm từ Đông trùng Hạ thảo

Chế phẩm dạng tươi

Chế phẩm từ Đông trùng Hạ thảo